Over Joy

Joy: vreugde en verbinding vinden met elkaar in het geloof

Een groep enthousiaste mensen uit Elspeet heeft het initiatief genomen om gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren onder de naam Joy. Tijdens deze bijeenkomst willen we samen God loven en prijzen en zijn liefde ervaren. We zoeken verbinding met God en met elkaar in Elspeet. We ontmoeten elkaar in Jezus naam, zowel jong als oud.

De bedoeling is dat we met elkaar zingen, bidden en te luisteren naar een spreker die met ons nadenkt over onderwerpen uit de bijbel. Ook voor onze jeugd/jongeren kunnen deze bijeenkomsten erg waardevol zijn. De bijeenkomsten zullen maandelijks in Elspeet worden georganiseerd.

We hopen dat er veel mensen zullen komen! Voel je dus vrij om mensen uit te nodigen waarvan je denkt dat zij hier ook graag bij aanwezig willen zijn.